logo

CZARNA TAKTYKA - Działania w obiektach jedno i wielopoziomowych


Podczas działania w obiekcie zespoły szturmowe mają do sprawdzenia od kilku do kilkunastu pomieszczeń znajdujących się na jednym lub na wielu poziomach. Każdy zespół otrzymując zadanie do wykonania ma przypisane pomieszczenia które należy sprawdzić. W trakcie sprawdzania należy pamiętać o generalnej zasadzie, aby nie pozostawiać za sobą nieczyszczonych pomieszczeń, ani też nie przechodzić przed ich drzwiami. Po sprawdzeniu pomieszczenia należy złożyć o tym meldunek dowódcy i oznakować pomieszczenie jako „czyste”. Podczas działań w obiektach wielopoziomowych, należy jak najszybciej dążyć do opanowania, wszystkich poziomów. Po opanowaniu zespoły pozostają na swoich poziomach składając raport dowódcy. W trakcie opanowywania obiektu wielopoziomowego można wykorzystać techniki wysokościowe. Nie są one jednak zbyt bezpieczne. Zaleca się jednak stosowanie ich w miarę możliwości do przemieszczania ludzi.