CZARNA TAKTYKA - Organizacja zespołu szturmowego
Działania antyterrorystyczne są typowymi działaniami zespołowymi. Minimalna liczba członków zespołu szturmowego wynosi dwóch. Pierwszy oznaczony jest jedynką (zawsze cyfrą nieparzystą). Wydaje on polecenia, nadaje dynamikę działaniom zespołu. Drugi członek zespołu- oznaczony jako dwójka- stanowi ubezpieczenie jedynki. Jeżeli zespół liczy więcej osób, oznacza się je kolejnymi cyframi.

W zespole szturmowym wieloosobowym, działającym w grupach dwu- lub wieloosobowych, podzespoły oznacza się literami: A, B, C lub kryptonimami.

Przykładowy podział zespołu 10- osobowego.

  1. podzespół A lub Alfa
  2. ...
  3. ...
  1. podzespół B lub Beta
  2. ...
  1. podzespół C lub Gama
  2. ...
  3. ...
  4. ...

D. dowódca lub Delta

Każdy członek zespołu szturmowego ma wyznaczone konkretne zadania. Od prawidłowego wykonania tych zadań zależy powodzenie całej operacji. Ważne jest wykonanie przez niego zarówno zadania głównego, jak i zadań dodatkowych.