CZARNA TAKTYKA - Planowanie operacji


Planowanie operacji jest bardzo ważnym czynnikiem jej powodzenia. Planowanie szturmu to jeden z elementów tzw. procedur operacyjnych walki, dzięki którym wszelkie działania są uporządkowane, prawidłowe i skoordynowane.

Lista procedur operacyjnych walki:Przedstawione procedury w zależności od rodzaju zadania są realizowane w całości lub częściowo, a ich dokumentacja może stanowic cenne źródło wiedzy podczas analizy lub oceny wykonanej akcji.Gdy cel zadania jest już określony, a wstępna analiza dokonana, sporządza się „Rozkaz Gotowości”. Powinien on zawierać następujące elementy:

Najważniejszym elementem planowania operacji jest zbieranie i analiza wszelkich informacji, dostępnych ze wszystkich możliwych źródeł, jak również bezpośrednia obserwacja przyszłego miejsca akcji. W czasie planowania operacji należy zakładać najgorszy wariant jej przebiegu i starać się go rozwiązać. W tym celu można posłużyć się przykładową tabelą.Na podstawie tej analizy (plusy i minusy) można podjąć próbę wyboru najkorzystniejszego wariantu, oraz ocenić pozostałe opcje. Należy pamiętać, że powodzenie akcji będzie zależało od przyjęcia optymalnego wariantu.

Gdy plan operacji jest już przygotowany i zaakceptowany, sporządza się „rozkaz operacyjny”. Powinien on zawierać następujące elementy:

 1. Opis sytuacji:
  1. teren działania
  2. charakterystyka przeciwnika
  3. przewidywane zagrożenie
  4. przewidziane siły własne
  5. siły wspierające
 2. Określenie zadania do wykonania:
  1. podmiot działania
  2. rodzaj działania
  3. czas akcji
  4. miejsce operacji
 3. Opis sposobu wykonania zadania:
  1. instrukcje szczegółowe dla wyznaczonych zespołów
  2. instrukcje koordynacyjne działań
 4. Sprawy administracyjne i logistyczne:
  1. broń i sprzęt
  2. wyposażenie specjalne
  3. umundurowanie
  4. postępowanie z zatrzymanymi
  5. postępowanie z ewentualnymi zakładnikami
  6. zabezpieczenie medyczne
  7. zabezpieczenie przeciwpożarowe, przeciwgazowe, energetyczne, itp.
 5. Kwestie dowodzenia, ustalenia sygnałów i łączności:
  1. usytuowanie stanowiska dowodzenia
  2. pozycje poszczególnych dowódców
  3. „łańcuch dowodzenia”
  4. sygnały: wzrokowe i inne
  5. przekazywanie informacji- linie raportowe
  6. rodzaj sprzętu łączności i częstotliwości radiowe


Następnym etapem będzie odprawa. Należy przeprowadzić ją odpowiednio wcześnie, aby umożliwić uczestnikom planowanej akcji odpowiednie przygotowanie się do niej.

Podczas odprawy należy wykorzystywać jak najwięcej makiet, planów i szkiców. Ma to duże znaczenie w poznaniu miejsca przyszłych działań. Po odprawie powinien być czas przeznaczony na to, aby prowadzący odpowiedział na pytania uczestników. Bardzo ważne jest też przeprowadzenie próby szturmu.