AKM
Awtomaticzieskij Kałasznikowa Modernizirowanyj

AKM


AKMS


CHARAKTERYSTYKA KBK AKM

Karabinek AKM jest automatyczną, indywidualną bronią strzelecką przeznaczoną do zwalczania pojedynczych celów żywych na odległościach do 400m, grupowych na odległościach do 800m, oraz celów powietrznych (samoloty, śmigłowce, spadochroniarze) na odległościach do 500m. Ponadto nabojami specjalnymi z pociskiem przeciwpancerno-zapalającym można zapalać paliwo i niszczyć cele żywe, znajdujące się za 7mm pancerną osłoną na odległościach do 300m. Po nasadzeniu na karabinek bagnetu można go używać do walki wręcz. Sam bagnet służy jako nóż, a we współdziałaniu z pochwą spełnia rolę nożyc do cięcia drutu i kabli elektrycznych. Automatyka karabinka działa na zasadzie wykorzystania odprowadzanych gazów prochowych. Z karabinka można strzelać ogniem pojedynczym lub ciągłym, seriami krótkimi (do 5 strzałów) lub długimi (do 10 strzałów). Opisywany karabinek jest zmodernizowaną wersją wcześniej wprowadzonego do uzbrojenia Wojska Polskiego 7,62mm kbk automatycznego AK, który początkowo nazywany był pistoletem maszynowym Kałasznikowa (pmK). Modernizacja ta polegała głównie na konstrukcyjno technologicznej zmianie komory zamkowej i na wprowadzeniu bagnetu wielozadaniowego w miejsce klasycznego. Nieco zmieniono również mechanizm uderzeniowo- spustowy. Karabinek Kałasznikowa jest do pewnego stopnia indywidualną bronią strzelecką uniwersalną. Świadczą o tym jego następujące odmiany:


Ponadto po zastosowaniu technologicznie zmienionej komory zamkowej, po dołączeniu amortyzatora do kolby i po nałożeniu nasadki lufowej i specjalnego celownika, karabinek ten wchodzi do uzbrojenia pododdziałów piechoty jako 7,62mm karabinek- granatnik wz.1960 (w skrócie 7,62mm kbk-g wz.1960).


WARSZAWA