ZIELONA TAKTYKA - DEFINICJE ROZPOZNANIA


RV - miejsce zbiórki (spotkania) ustalane na wypadek rozproszenia oddziału lub jako punkt docelowy np. koncentracji

ARV- alarmowe miejsce zbiórki podawane doraźnie np. wycofania spod ognia lub zasadzki.

MRV - miejsce ewakuacji medycznej.

SPO - Standardowe Procedury Operacyjne (ustalone normy zachowania i postępowania w różnego rodzaju występujących sytuacjach bojowych)

Rozpoznanie - zdobywanie wiadomości o nieprzyjacielu i terenie niezbędnych do prowadzenia walki. Wiadomości zdobywa się przez obserwację ,podsłuchiwanie, walkę, studiowanie dokumentów, przesłuchiwanie jeńców i ludności cywilnej. Zbieranie danych rozpoznawczych należy do podstawowych obowiązków każdego strzelca i dowódcy.

Obserwacja- jeden ze sposobów prowadzenia rozpoznania. Organizuje ją dowódca patrolu poprzez wyznaczenie obserwatorów odpowiedzialnych za poszczególne kierunki (sektory) obserwacji lub dowódca posterunku obserwacyjnego. Obserwatorom podaje się kierunek obserwacji, sposób meldowania oraz miejsca na które należy zwracać szczególną uwagę.

Szperacze - wyznaczeni przez dowódcę patrolu do skontrolowania rejonów szczególnie niebezpiecznych - tam gdzie nie wystarcza prowadzenie rozpoznania za pomocą obserwacji. Szperacze działają parami. Jeden z nich jest starszym szperaczem do którego obowiązków należy: kierowanie działaniami szperacza i jego osłona w przypadku zagrożenia oraz utrzymywanie łączności z dowódcą elementu rozpoznawczego ( w przypadku poruszania się w szyku patrolowym, liczba szperaczy jest zależna od zaistniałej sytuacji, zazwyczaj wystarczy jeden).

Maskowanie - zespół przedsięwzięć mających na celu ukrycie wojsk, sprzętu bojowego, obiektów fortyfikacyjnych i tyłowych przy użyciu środków etatowych (sprzęt maskujący) i podręcznych przy zastosowaniu różnych technik maskowniczych. Maskowanie we współczesnych działaniach bojowych odgrywa bardzo ważną rolę z uwagi na dużą różnorodność i doskonałe stosowanie środków rozpoznawczych, w związku z tym musi być prowadzone samorzutnie i stale w każdej sytuacji taktycznej, aby utrudnić lub uniemożliwić nieprzyjacielowi prowadzenie skutecznego rozpoznania.

Łącznik - strzelec ze składu elementu rozpoznawczego wyznaczony przez dowódcę w celu nawiązania bezpośredniej łączności z przełożonym lub pododdziałem wojsk własnych lub przekazania meldunku. Łącznika (łączników) wysyła się gdy zawiodły inne środki techniczne służące do nawiązania łączności.

Element rozpoznawczy - pododdział rozpoznawczy wykonujący zadanie rozpoznawcze

Kierunek działania - obiekt lub teren który należy rozpoznać

Sytuacja taktyczna - wiadomości o nieprzyjacielu i wojskach własnych w rejonie wykonywanego zadania

Termin- godzina gotowości do wykonania zadania, godzina rozpoczęcia zadania, czas wykonania zadania

Łączność - czasy i sposoby przekazania zdobytych wiadomości - ewentualne kody i kryptonimy, hasła i sygnały rozpoznawcze

Sposób działania po wykonaniu zadania - określa jak, gdzie i kiedy dołączyć do oddziału

Dowódca - dowodzi elementem rozpoznawczym. Do jego zadań należy: przestudiowanie według mapy terenu przyszłego zadania, wybranie drogi marszu jeśli nie została określona, przemyślenie i opracowanie planu działania, przygotowanie wyposażenia osobistego: lornetka, blok meldunkowy, busola, mapa

Zastępca - zastępuje dowódcę elementu rozpoznawczego. Sprawdza broń i amunicję, dopilnowuje prawidłowego maskowania, dokonuje zabezpieczenia logistycznego: żywność, woda, zabezpieczenie medyczne i inne środki techniczne potrzebne do wykonania zadania

Radiooperator - osoba odpowiedzialna za sprawdzenie sprzętu łączności, zapoznanie się z kryptonimami, kodami i czasami nawiązywania łączności

Szyki marszowe i patrolowe:
rząd - (szereg)- teren trudno dostępny, leśny, wąskie ścieżki, gęste krzaki
szachownica - (dwuszereg)- szerokie drogi- place, ulice miejskie
tyraliera - wykonanie ataku, otwarcie ognia, przeszukania terenu
diament - (gwiazda, rój)- teren otwarty, łatwo dostępny z małą ilością przeszkód terenowych
klin - (sierżant - odwrócone V) teren otwarty, mała ilość przeszkód terenowych

WARSZAWA